Venöz tromboembolizm (toplar damarların pıhtılaşma ile tıkanması) için yeni risk skorları belirlendi!


      

Saygın tıp dergilerinden British Medical Journal' da yeni yayınlanan makalede venöz tromboembolizm (toplar damar tıkanıklığı) açısından yeni risk skorları belirlendi.

 

Buna göre venöz tormboembolizm risk faktörleri (kadın ve erkek için geçerli):

- İleri yaş

- Vücut kitle endekinin fazla olması (obez olmak)

- Günlük sigara kullanımının fazla olması

- Varisli venlerin saptanması

- Konjestif kalp yetersizliği olması

- Kronik böbrek hastalığı olması

- Kronik akciğer hastalığı olması

- İnflamatuar barsak hastalığı olması

- Herhangi bir kanser hastalığı olması

olarak belirlenmiş ve aşağıdaki faktörlerin de etkili olabileceği vurgulanmıştır:

 

- Son altı ay içerisnde hastaneye yatışın olması

- Antipsikotik ilaçların kaullanımı

- Oral kontraseprif ilaçlarının (doğum kontrol haplarının) kullanımı

- Hormon replasman tedavisi (menapoz için) alınması

- Tomoxifen kullanımı (meme kanseri tedavisi için) kullanılması

 

Kaynak: Patients With Serious Blood Clot Risk Detected By New Risk Score by Petra Rattue August - 18, 2011 (http://medicine-science.com/patients-with-serious-blood-clot-risk-detected-by-new-risk-score/)

 

Dr.Murat ENÖZ

Kulak Burun Boğaz Hastalıkları & Baş ve Boyun Cerrahisi Bölümü

www.kulakburunbogaz.info