Laparoskopik Mini Gastrik By-Pass (L-MGB) Ameliyatı Nedir? 


Laparoskopik Mini Gastrik By-Pass (L-MGB) cerrahisi kombine tip ameliyatların hacim kısıtlayıcı tarafı baskın, emilimi azaltan kısmı daha kontrollü olan bir tipidir. Midenin başlangıcında ki kısmı, aynen Laparoskopik Mide Tüpleştirilmesi (LSG-Laparoskopik Sleeve Gastrektomi) ameliyatında olduğu gibi yaklaşık 100 cc kalacak şekilde tüpleştirilir. Bu tüp mide, ince barsağın ilk kısmı olan duodenuma bağlandığı yerden ayrılır. Böylece emilim kısıtlamasının ana hedefi olan, duodenal bypass elde edilmiş olur. Yeni oluşturulan tüp mide ince barsakların başlangıç kısmından yaklaşık 200 cm mesafede, jejunuma ağızlaştırılır. Bu şekilde hastalar çok daha küçük porsyonlar ile hızlı bir şekilde doyma hissine ulaşırlar. Aynı zamanda da alınan yüksek kalorili besinlerin önemli bir kısmının emilimi engellenir.

Laparoskopik Mini Gastrik By-Pass (L-MGB) Ameliyatının Hastaya Etkileri Nelerdir ?


Laparoskopik Mini Gastrik By-Pass (L-MGB), Laparoskopik Gastrik By-Pass (R-YGB) ile benzer etkinlikte kilo kaybı sağlar. Hastalar, sadece hacim kısıtlayan ameliyatlara benzer şekilde, küçültülmüş yeni mide poşları nedeniyle, çok daha küçük porsiyonlar ile hızlı tokluk hissine ulaşmaktadırlar. Laparoskopik Mini Gastrik By-Pass (L-MGB) yapılan hastalar, Laparoskopik Gastrik By-Pass (R-YGB) olan hastalara göre, daha az vitamin ve mineral desteğine ihtiyaç duyarlar. Ancak yine de ömür boyu gerekli vitamin ve mineral desteği alınması gerekecektir.

Laparoskopik Mini Gastrik By-Pass (L-MGB) cerrahisinde, malabsorptif kısım tamamen geri döndürülebilir.


Ameliyat Süreci Nasıl Yürütülür?


Ameliyat Öncesi

Ameliyat planlanan hastalar obezite tedavisi ile ilgilenen doktor ekibi tarafından ameliyat öncesinde detaylıca değerlendirilir. Bu değerlendirme endokrinoloji ve psikiyatri uzmanları tarafından her hastaya mutlaka yapılır. Hastaların metabolik kondisyon ve şartlarına göre gereğinde göğüs hastalıkları, kardioloji konsultasyonları yapılır.


Ameliyat Sonrası

Ameliyat sonrasında 4-6 gün hastanede takip gerekir. Taburcu olurken diyetisyen tarafından ilk kontrole kadar olan beslenmeniz planlanır. İlk yıl boyunca obezite cerrahınız haricinde endokrinoloji, psikiyatri ve diyet uzmanı tarafından yakın takibiniz yapılır. Bu takipler yeni fizyolojinize uyum sağlamanız ve onu doğru kullanmanızı öğrenmeniz için gereklidir.


 

 

 

 

Op. Dr. Tuğrul Demirel

 

Genel Cerrahi ve Obezite Cerrahisi Uzmanı

 

www.obezitem.com