KULAK ÇINLAMASI (TİNNİTUS)

Nedenleri, Tedavisi


       


 

Gerçek anlamda dış ortamdan sesli bir uyaran olmaksızın kişinin ses algılamasına kulak çınlaması (tinnitus) denilir ve oldukça yaygındır. Kulak çınlaması zaman zaman ortaya çıkabilir veya siz sürekli olarak bir ses duyabilirsiniz. Çok kalın veya çok ince seslerde olabilir, tek kulağınızda veya her iki kulağınızda da duyabilirsiniz. Yaşamı olumsuz yönde etkileyen bu rahatsızlığı hepimiz hayatında bir kere de olsa yaşamışızdır.

 

Toplumda kulak çınlamasına dair yaygın olan bir inanış vardır. Bir kişinin kulağı çınladığı zaman insanlar bunu “biri beni anıyor”şeklinde bir yargıya varır.Oysa kulak çınlaması aslında bir hastalığın habercisi olabilir. Her beş kişiden birinin yaşadığı ve farklı sebeplere bağlı olarak ortaya çıkan kulak çınlamasının nedenleri ve yaklaşık görülme sıklığı şöyledir:

1-Kulaktan kaynaklanan sorunlar:

Küçük bir kulak kiri bile geçici bir süre kulak çınlaması yapabilir. Bunun yanında enfeksiyon, kulak zarında delinme, orta kulakta sıvı birikmesi ve orta kulaktaki kemiklerin eklem yerlerinin sertleşmesi gibi daha önemli nedenler de olabilir.


2-Beyin veya beyincikten kaynaklanan sorunlar:

Kulak çınlaması baş ve boyun bölgesindeki damar genişlemeleri (anevrizma) veya denge ve işitmeyi sağlayan sinirden kaynaklanan bir tümörden (akustik nörinom) dolayı da olabilir. Bu hastalıklarda kulak çınlamasının yanında işitme kaybı da vardır. Akustik nörinom, denge sinirinde en sık oluşan iyi huylu tümöre verilen isimdir. Tümör, çok yavaş büyür, bu yüzden şikayetler belirgin olmadan yıllar boyu sürüyor olabilir."Baş dönmesi", genellikle görülmez, çünkü tümör yavaş yavaş büyür, beyin ve diğer kulak, onun görevini üstüne alır. Bunun yerine hasta, dengesizlik hissine kapılabilir. Ortaya çıkan ilk şikayet "kulak çınlaması" olabilir. Çınlama, büyüyen tümörün siniri uyarmasıyla ortaya çıkar. Tümör büyüdükçe sinirin işitme bölümü de etkilenir ve işitme azlığı ortaya çıkar. Tanısı manyetik rezonans (MR) tetkiki ile konulan hastalığın tedavisi tümörün ameliyatla veya radyoşirürji ile çıkartılmasıdır.

3-Metabolik hastalıklardan kaynaklanan sorunlar:

Allerji, kolesterol yüksekliği, yüksek veya düşük tansiyon, şeker hastalığı, tiroid problemleri kulak çınlamasına sebep olabilir.

4-Travmalar:

Baş ve boyun bölgesine gelen darbeler

5-İlaçlardan kaynaklanan sorunlar:

Bazı romatizma ilaçlan, bazı antibiyotikler, sakinleştirici ilaçlar ve aspirin kulak çınlamasına neden olabilir.

6-Boyun düzleşmesinden kaynaklanan sorunlar:

Boyunda en sık rastlanılan problem boyundaki kasların aşırı gerilmesi ile oluşan aks düzleşmesidir. Normalde “C” harfi şeklinde olan boyun düz bir çizgi şeklini alır. Boyun düzleşince beyine giden dört damardan ikisi (vertebral arterler) gerilir ve beyine yeterince kan gidemez, kişide baş ağrısı, baş dönmesi, bulantı, unutkanlık, tedavi edilmezse daha ileri safhalarda dengesizlik, konsantrasyon bozukluğu oluşur. Boyun gerginliği teşhisi için uygulanacak en iyi yöntemler fiziksel muayene ve MR filmi çekimidir. MR ile hastalığın ne derece ilerlediği de saptanır.Boyun gerginliği çok ilerlememiş, henüz başlangıç safhasında ise kas gevşetici ilaçlar, sıcak uygulama, gürültüsüz ve az ışıklı yerlerde istirahat ile önlenebilir. Fakat boyun gerginliği ilerlemiş, ağrılar kollara da yayılıyorsa tedaviye fizik tedavinin de eklenmesi gerekir. Eğer mevcut hastalığa eklenen ileri derecede bir boyun fıtığı da varsa cerrahi müdahale de gerekebilir.


Son derece rahatsız edici ve yaşamı olumsuz yönde etkileyen kulak çınlaması olan kişiler önce bir Kulak Burun Boğaz uzmanına, eğer her hangi bir sorun bulunamazsa bir Beyin Cerrahisi uzmanına gitmelidirler.


 
Op. Dr. Umut YAKA


Beyin ve Sinir Cerrahisi Uzmanı


Özel Memorial Hizmet Hastanesi

www.umutyaka.com