Cep Telefonu ve 3G Kullanırken Dikkat!

  

 

Elektromanyetik kirlenmenin, teknolojik ilerlemelere paralel olarak giderek arttığı şu günlerde, gözle görülemeyen, hatta kısa sürede farkedilemeyen birçok etkiye maruz kalmaktayız. Önceleri tedavi amacıyla kullanılan elektromanyetik dalgalar, günlük yaşamda kontrolsüz bir şekilde kullanılır hale gelmiştir.

 

   

 

Ülkemizde 3. jenerasyon (3G) telefonların kullanıma girmesiyle elektromanyetik kirlenme katlanarak artmış ve sağlık açısından bir çok tehlikeyi de beraberinde getirmiştir. Bu yazıda çok geniş kapsamlı bir konu olan elektromanyetik kirlenme ve 3G telefonların kullanılmaya başlanmasıyla çok hızlı bir şekilde artan bu kirlenmenin yaratabileceği sorunları özetlemeye çalıştım.

Elektromanyetik alanlar düşük miktarlarda, kemik kırıkları ve yaraların iyileşmesinde, sinir iyileşmesinin hızlanmasında, çeşitli kanserlerin tedavilerinde, birçok farklı dokuda ve farklı tıbbi alanlarda kullanılmaktadır.

 

Elektromanyetik kirlenmenin kontrolsüzce hızlı bir şekilde artmasının sağlık açısından hangi risklere neden olabileceği ve hangi miktarda elektomanyetik alanın hangi hastalığa yol açacağı konusunda görüş birliği yoktur. İnsan vücudunda çok düşük seviyelerde dahi birçok etkiye neden olan bu alanların, gelecekte insanların sağlığını nasıl etkileyebileceğini tahmin etmek tamamen mümkün olmasa da 3. jenerasyon (3G) telefonların ülkemizde kullanıma girmesinin, sağlayacağı veri akışındaki artışa paralel olarak baz istasyonu sayısının da katlanarak artmasına neden olacağı ve bu artışın gelecekte ürkütücü sonuçlar doğurabileceğini vurgulamak gerekmektedir.

 

 

 

Cep telefonları ve benzeri elektronik aletlere bağlı olarak ortaya çıkan elektromanyetik alanlara maruz kalmanın insan vücudu üzerinde çok çeşitli hastalık ve sorunlara yol açabileceği bildirilmiştir.

 

Elektromanyetik alanlara maruz kalma ile ortaya çıkabilecek hastalık ve sorunlar:

Çocukluk çağı lösemileri

Non-Hodgkin lenfomalar

Meme kanserleri

Beyin tümörleri ve akustik nöromalar

İmmün yanıt değişiklikleri

Genotoksik etkiler (DNA hasarları)

Nörolojik etkiler ve davranış üzerine etkiler

Stres yanıtında değişiklikler (stres proteinlerinin salgılanmasındaki artış)

Alzheimer hastalığı

Tükrük bezi tümörleri

Göz tümörleri

İntratemporal fasyal sinir tümörleri

Testis tümörleri

İşitme kayıpları

Kablosuz telefonlar, cep telefonları ve diğer elektromanyetik dalga yayan cihazların kullanımı ile ilgili birçok tümör birlikteliği vurgulanmış ve yeni tümörler de sürekli vurgulanmaktadır. Bunlar arasında gliomlar, akustik nörinomlar, meningiomlar ve diğer beyin tümörleri, tükrük bezi tümörleri, non-Hodgkin lenfomalar (NHL), çocukluk çağı lösemileri, testis kanserleri, göz tümörleri, infra-temporal fasyal sinir tümörleri, migren, vertigo ve daha birçok tümör sayılabilir.

 

Cep telefonu kullanımı ile tümörlerin ortaya çıkması arasında çok uzun zaman gerekmektedir. Birçok tümörün gelişmesi için 15-20 yıl gerekmektedir. Yaygın olarak sadece bir dekattır kullanılmakta olan cep telefonları ile ilgili olarak gelecekte daha birçok tümöre neden olabileğini gösteren çalışmalar yapılabilecektir.

 

 

 

Cep telefonlarında son teknoloji olan 3G’nin kullanıma girmesi ile yayılan radyofrekans enerjisinin katlanarak artması bu sürenin kısalmasına neden olabilir.

Cep telefonları radyasyonunun spesifik absorpsiyon değeri (SAD), [Specific Absorption Rate (SAR)], cep telefonu tarafından üretilen ve lokal dokuların içine absorbe edilen radyofrekans (RF) enerjisinin miktarıdır. Spesifik absorpsiyon değeri ile ilgili standartlar erişkinlere göre belirlenmiş olmasına karşın çocuklarla ilgili absorpsiyon çalışmaları yetersizdir. Erişkinlerdeki üst limit SAD değeri vücut ağırlığındaki kilogram başına 1.6 Watt’tır. Bu limit değer cep telefonunun türüne ve kullanım süresine göre aşılabilmektedir. Bunun haricinde belirlenen SAD düzeyi limitinde dokunun ısınması dikkate alınsa da elektromanyetik alanların non-termal genetik etkileri göz ardı edilmiş olmaktadır. Güncel çalışmaların bilgisi ışığında cep telefonu ve diğer elektromanyetik kirlenmeye neden olan cihazlar için sağlık açısından güvenlik limitleri standartlarının daha bilimsel olarak yeniden oluşturulması gerekmektedir. Amerika’daki Federal İletişim Komisyonu’nun [(FİK Federal

 

Communications Commission (FCC)] web sayfasında herbir cep telefonunun arkasında belirtilmiş olan bilgilendirme etiketine karşılık SAD değeri bilgilerine ulaşılabilmektedir. Cep telefonu sahipleri “http://www.fcc.gov/oet/ea/fccid/” web sayfasından cep telefonu bataryasının arkasında yazan ürün kodu numarasını kullanarak telefonun SAD değerini öğrenebilmektedir.

 

Ülkemiz için yeni olan teknolojinin uzun dönemde sağlığa verdiği zararlarla ilgili literatürde yeterli kaynak olmasa da normal cep telefonundan çok daha fazla veri akışı ve radyasyon emisyonu olduğu açıktır.

Cep telefonu ile ilgili olarak vurgulanan hastalıkların, ülkemizde 3G kullanımının kontrolsüzce yaygınlaşması ile birlikte birçok insanda hızlı bir şekilde ortaya çıkabileceğini vurgulamak gerekmektedir. İsviçre, Almanya, Fransa, İsrail, İngiltere, Kanada, Finlandiya, Rusya, Amerika gibi ülkelerde ve Avrupa Parlementosu’nda, toplum sağlığı uzmanları, bilim adamları ve çeşitli hükümet kuruluşlarının görüşleri doğrultusunda cep telefonu kullanımı ile ilgili tavsiyelerde bulunulmuş ve çeşitli sınırlandırmaların uygulanması önerilmiştir. Bu öneriler genel olarak, cep telefonu kullanımının sınırlandırılması, mümkünse konuşmak yerine mesaj yazılması, çocukların cep telefonu kullanmalarının mümkün olduğunca engellenmesi ve telefonun vücuttan uzaklaştırılmasına yöneliktir.

 

 

 

Cep telefonu kullanımı ile ilgili öneriler:

 

Müşterilerin cep telefonu satın alırken üretici firmalar tarafından cihazların emisyon değerleri ile ilgili bilgilendirilmeleri gerekmektedir.

Cep telefonu üreticilerinin müşterilerinin en az radyasyona maruz kalmalarını sağlamak için çaba göstermeleri gerekmektedir. Normal cep telefonu teknolojisinden çok daha fazla radyasyon yayılımına neden olan 3G teknolojisinin kullanımıyla ilgili olarak, üretici firmalar tarafından halkın bilinçlendirilmesi ve sağlık üzerine olumsuz etkilerinin vurgulanması amacıyla cihazların yanında yeterli bilgilendirme broşürlerini hazırlamaları gerekmektedir.

Müşteriler cep telefonu satın alırken en az SAD değeri olan telefonu alarak kendilerini ve ailelerini radyasyon etkisinden korumaya dikkat etmelidirler.

Cep telefonu ile konuşulurken hoparlör, bluetooth kulaklık ya da kablolu kulaklık kullanılarak cihazın mümkün olduğunca vücuttan uzakta tutulması gerekmektedir.

Konuşmak yerine mesaj gönderme tercih edilmelidir (Mesaj gönderme esnasında cihaz daha az radyasyon yaymaktadır aynı zamanda mesaj gönderimi esnasında cihaz vücuttan daha uzak pozisyonda tutulmaktadır).

Zayıf bağlantı sinyali varken cep telefonu ile konuşmaktan (Telefon ile arama ve aranmaktan) kaçınılmalıdır (Zayıf sinyal varken cep telefonları daha fazla radyasyon yaymaktadır).

Çok acil durumlar olmadığı sürece çocukların cep telefonu kullanımı sınırlandırılmalıdır.

Cep telefonu kılıfı, anten kapağı gibi bağlantı sinyalini zayıflatarak cihazların radyasyon yaymasını artıran aparatlar kullanılmamalıdır.

Bütün bu önlemlerin yanında ülkemizde yeni kullanıma giren 3G uyumlu telefonlarla ilgili gelecekte insanların maruz kalacağı enerji ve yan etkileri ile ilgili sınır birim değerleri oluşturularak, 3G kullanımının sigara yasağında olduğu gibi sınırlandırılması gerekmektedir.

 

Uzun süreli cep telefonu kullanımının, sigara kullanımından daha zararlı olduğu çeşitli yazarlar tarafından vurgulanmıştır.

 

Çocukların vücut dokularındaki su ve iyon miktarı erişkinlere göre daha fazla olduğu için radyasyon absorpsiyonu daha fazla olmaktadır.

 

Bunların haricinde Cep telefonu kullanımı ile sinirsel tip işitme kaybı arasındaki ilişki gösterilmiştir.

 

 

 

Kaynaklar:

 

Enöz M. [The health problems which can brougth by 3G cell phones to our country]. Kulak Burun Bogaz Ihtis Derg. 2009 May-Jun;19(3):115-21. Review.  (Kulak Burun Boğaz İhtisas Dergisi)

 

www.emf-portal.de

 

http://www.bioinitiative.org/

 

http://www.scribd.com/doc/19576225/EWGs-Guide-to-Reducing-Cell-Phone-Radiation

 

http://www.cancer.org/cancer/cancercauses/othercarcinogens/athome/cellular-phone-towers

 

 

Dr.Murat ENÖZ

Özel Memorial Hizmet Hastanesi,
Kulak Burun Boğaz & Baş ve Boyun Cerrahisi Bölümü

www.kulakburunbogaz.info